Úvod Ohrievacie telesá Telesá pre ohrev kvapalín TYP 6248 - súčasť trubkových kúpeľňových radiátorov - sušiakov, ale i ako doplnkový zdroj tepla v teplovodných radiátoroch

TYP 6248 - súčasť trubkových kúpeľňových radiátorov - sušiakov, ale i ako doplnkový zdroj tepla v teplovodných radiátoroch

TYP 6248 - súčasť trubkových kúpeľňových radiátorov - sušiakov, ale i ako doplnkový zdroj tepla v teplovodných radiátoroch
Provedení bez termostatu Provedení s termostatem
typové číslo objednací V W L
624893000 624893500 230 200 300
624893010 624893510 230 300 400
624893020 624893520 230 400 500
624893030 624893530 230 500 600
624893040 624893540 230 600 700
624893050 624893550 230 700 800
624893060 624893560 230 800 900
624893070 624893570 230 900 1000
624893080 624893580 230 1000 1000
624893090 624893590 230 1200 1100
624893100 624893600 230 1350 1100

Šestá číslice v typovém čísle objednacím určuje provedení tělesa týkající se zabudovaného omezovače teploty:
3 - omezovač teploty na 95 °C
4 - omezovač teploty na 70 °C

T odbočka

t-odbockas

T odbočka - pro instalaci topného tělesa do radiátoru
typové číslo objednací Závit
624800080 G 1/2"

Při montáži topného tělesa do radiátoru je nutno se řídit návodem k použití, který je přiložen k výrobku.
T odbočka pro montáž do radiátoru není součástí topného tělesa, je třeba ji zakoupit zvlášť.

Elektrická topná tělesa TYP 6248 slouží k ohřevu topné vody v radiátorech určených k vytápění místností. Jsou vhodná pro ohřev vody v otopných trubkových radiátorech, určených zejména k vytápění koupelen a zároveň sloužících k sušení ručníků a jiných textilií. Lze je použít i pro ohřev vody v samostatných radiátorech bez připojení na systém ústředního topení. Další možnost využití je v radiátorech ústředního topení jako doplňkový zdroj tepla. Jejich použití je výhodné především v období, kdy není efektivní vytápět celý objekt pomocí ústředního topení.
Topné těleso je vyrobeno z ochranné trubky z kvalitní nerezové oceli, příruby se závitem G ½" a těsnícím O kroužkem a přívodní šňůry s vidlicí nebo s prostorovým termostatem.
Topná tělesa mají síťový přívod typu „Y“, takže v případě poškození přívodní šňůry ji lze vyměnit za novou.
Topné těleso je konstruováno jako spotřebič třídy ochrany I, stupeň krytí IP44.
Je vybaveno samočinně vratným teplotním omezovačem (70 °C nebo 95 °C), který zajišťuje bezpečnost v případě havarijní situace. Omezovač teploty má vysokou životnost (až 10 000 cyklů).
Konstrukce tělesa umožňuje montáž ve svislé poloze, přičemž připojovací příruba musí být vždy dole, nebo ve vodorovné poloze (topné těleso musí být vždy ve spodní části radiátoru).
Elektrická instalace musí odpovídat platným předpisům ČSN a musí ji provádět odborná firma. Při instalaci je nutno dbát norem pro bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely ČSN EN 60 335-1 a ČSN EN 33 200-7-701.
Při instalaci v koupelnách se mohou umístit v zónách 2 a 3 podle ČSN 33 2000-7-701.

Příklady použití

 1. Pro otopné trubkové koupelnové radiátory.
  Příkon elektrického topného tělesa se musí volit v závislosti na příkonu příslušného trubkového radiátoru podle doporuční výrobce (instalovat vyšší příkon, než je doporučený je nepřípustné).
  1. Použití při kombinovaném provozu
   Při provozu musí být uzavřen vstupní ventil. Topné těleso je nutno instalovat pomocí T odbočky, která umožní jeho připojení k otopnému trubkovému radiátoru a na systém ústředního vytápění. Topné těleso nebrání normální funkci teplovodního vytápění v topné sezóně.
  2. Použití při samostatném elektrickém provozu
   Otopný radiátor je vhodné naplnit nemrznoucí směsí pouze do 95 % objemu. Toto je důležité z důvodu změny objemu kapaliny při ohřevu.
 2. Pro radiátory ústředního topení.
  Topné těleso se namontuje místo spodní zátky radiátoru. V případě, že radiátor nemá zátku G ½", je nutno použít redukci G 1" nebo G 1¼".

Při použití elektrického radiátoru ústředního topení musí být horní ventil regulace topení uzavřen. Pokud je na radiátoru použit ventil i na spodní části, pak tento ventil musí být otevřen. Je nutné kontrolovat a případně provádět odvzdušnění. Topné těleso nebrání normální funkci teplovodního vytápění v topné sezóně.

Z hlediska elektrické bezpečnosti výrobek odpovídá Směrnici 73/023/EEC včetně dodatků. Na výrobek bylo vydáno ES prohlášení podle zákona 22/1997 Sb. v platném znění. Nepodstatné odchylky od standardního provedení, které nemají vliv na funkci, si výrobce vyhrazuje.

Image Gallery

{gallery}15{/gallery}
Copyright KOVHRON s.r.o. , Tel: 048/6183938, Fax:048/6183939 , E-mail: info@kovhron.com