Úvod Ohrievacie telesá Telesá pre ohrev kvapalín TYP 6262 - ohrev alkalických a kyslých roztokov

TYP 6262 - ohrev alkalických a kyslých roztokov

TYP 6262 - ohrev alkalických a kyslých roztokov
typové číslo objednacie
s krytem bez krytu V W L
626290010 626290210 230 1500 270
626290020 626290220 230 2000 270
626290030 626290230 230 2400 290
626290040 626290240 230 3000 240
626290050 626290250 230 4000 315
626290060 626290260 230 4500 340
626290070 626290270 230 6000 440
626290080 626290280 400 7500 610

Šiesta číslica v typovom čísle objednacom určuje prevedenie telesa týkajúce sa závitu:
0 - závit M48x2
1 - G 1½”

Image Gallery

{gallery}2{/gallery}
Copyright KOVHRON s.r.o. , Tel: 048/6183938, Fax:048/6183939 , E-mail: info@kovhron.com